ارکان فصل نامه احیاء


اعضای تحریریه: سید مجتبی موسویان،
علی پوراکبری نایینی، امیر بنی عامریان
مسئول بازاریابی: ابراهیم مستوفی
طراح گرافیک و صفحه آرایی: علیرضا پوراکبری
طراح جلد: محمد رضا محتشمی کیا

شورای سیاست گذاری: دکتر علی اصغر مونسان،
مهندس سیدمحمد بهشتی، دکتر حسین عبده تبریزی،
دکتر پرویز پیران، دکتر سیدمحسن حبیبی،
دکتر محمدسعید ایزدی، دکتر نصرتالله تاجیک،
دکتر محمدرضا بزرگی پور، دکتر ناصر بنیادی

صاحب امتیاز: صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و
اماکن تاریخی و فرهنگی
مدیر مسئول: پرهام جانفشان عراقی
سردبیر: علی مختاری طالقانی
مدیر اجرایی: سید امین صانعی مهریدانلود نشریه

شماره اول
زمستان 1396

نشریه احیاء بناها و بافتهای تاریخی

تماس با ما

فرم خرید

آدرس

صندوق احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي 
 

نشانی: تهران، میدان بهارستان، خیابان
اکباتان،عمارت تاریخی مسعودیه
تلفن: 33992017 - 33930049 - 021 داخلی 217
پست الکترونیک: info@ehyajournal.ir
نشانی اینترنتی: www.chre